За разкопките в Танзания

В Танзания са открити при разкопки най-старите човешки останки. Фосилите в клисурата Олдувай в северната част на страната, наричана „люлката на човечеството“, са именно това откритие. Фосилите са на кости на Paranthropus, датирани отпреди 2 милиона години, както и най-старите запазени останки от пряк предшественик на човека – стъпките от Лаетоли, за които се смята, че са на възраст 3,6 милиона години.
Времето
в
Танзания

16 °C

Ясно

вятър 8 км/ч

2024-06-26 13 | 27 °C
2024-06-27 14 | 27 °C
2024-06-28 13 | 28 °C
2024-06-29 14 | 28 °C

Температура на водата

28 °C