Езерото Натрон Танзания

В Танзания се намира и известното езеро Натрон. Това е едно от най-алкалните езера в света с pH 10,5. Водите му съдържат огромни количества сол, калцинирана сода и магнезитни депозити. Всяко животно, което не е специално приспособено, би умряло, ако попадне за по-дълго във водите му. 
Времето
в
Танзания

19 °C

Ниска слоеста облачност

вятър 10 км/ч

2024-04-19 17 | 26 °C
2024-04-20 18 | 26 °C
2024-04-21 18 | 27 °C
2024-04-22 18 | 26 °C

Температура на водата

28 °C