Националните паркове в Танзания

25% от територията на страната са национални паркове и резервати за диви животни. Общата площ на всички паркове е по-голяма от Германия.
Времето
в
Танзания

24 °C

Разкъсана облачност

вятър 8 км/ч

2023-12-10 20 | 28 °C
2023-12-11 19 | 29 °C
2023-12-12 19 | 29 °C
2023-12-13 19 | 30 °C

Температура на водата

28 °C