Площта на Танзания

Площта на Танзания е 947 303 км. и заема 30-то място в класацията за най-големи страни по територия. Населението на страната е малко над 56 млн. души.
Времето
в
Танзания

19 °C

Ниска слоеста облачност

вятър 10 км/ч

2024-04-19 17 | 26 °C
2024-04-20 18 | 26 °C
2024-04-21 18 | 27 °C
2024-04-22 18 | 26 °C

Температура на водата

28 °C