За национален парк Серенгети

Националният парк Серенгети е по-голям от страни като Северна Ирландия, Черна гора и Палестина.
Времето
в
Танзания

19 °C

Ниска слоеста облачност

вятър 10 км/ч

2024-04-19 17 | 26 °C
2024-04-20 18 | 26 °C
2024-04-21 18 | 27 °C
2024-04-22 18 | 26 °C

Температура на водата

28 °C