Добива на злато в Танзания

Танзания е трета в Африка по добив на злато, след Южна Африка и Гана.
Времето
в
Танзания

22 °C

Ясно

вятър 14 км/ч

2024-07-24 15 | 29 °C
2024-07-25 15 | 31 °C
2024-07-26 15 | 30 °C
2024-07-27 16 | 29 °C

Температура на водата

28 °C