За пролома Олдувай

В близост до пролома Олдувай се намират странни купчини намагнетизирана вулканична пепел. Дюните обикалят пустинята със скорост 17 метра на година. Любопитно е, че ако вземете шепа пепел и я хвърлите във въздуха, тя веднага ще се върне в дюната.
Времето
в
Танзания

15 °C

Ясно

вятър 7 км/ч

2024-06-26 13 | 27 °C
2024-06-27 14 | 27 °C
2024-06-28 13 | 28 °C
2024-06-29 14 | 28 °C

Температура на водата

28 °C