Танганика или още Танганайка

Езерото Танганика (или Танганайка) е второто по обем и дълбочина сладководно езеро в света. Неговата площ е 33 000 кв. км, а най-голямата му дълбочина достига 1470 метра.
Времето
в
Танзания

24 °C

Разкъсана облачност

вятър 8 км/ч

2023-12-10 20 | 28 °C
2023-12-11 19 | 29 °C
2023-12-12 19 | 29 °C
2023-12-13 19 | 30 °C

Температура на водата

28 °C