Законите в Танзания

В рязък контраст с №21, човешките права в Танзания почти липсват:

  • почти няма равенство между половете
  • все още се практикува женско обрязване
  • доживотен затвор за гей мъже, насилие, тормоз и отказ от лечение в клиники
  • напълно липсва свобода на словото – всички критици на правителството биват убиваниВремето
в
Танзания

22 °C

Ясно

вятър 14 км/ч

2024-07-24 15 | 29 °C
2024-07-25 15 | 31 °C
2024-07-26 15 | 30 °C
2024-07-27 16 | 29 °C

Температура на водата

28 °C