Мароканците ли са оригиналните автори на пътешествията?

Да, това е точно така и не е от преди 30 години; а  се случва още през 1325-та година от арабския  учен и пътешественик Ибн Батута. Той е изминал близо 73 000 мили за период от 30 години, разказвайки своите приключения и преживявания в известната си книга Rihla (Пътуванията).