Подгорица за първи път

Когато столицата на Черна Гора е била основана преди единадесет века се е казвала Бирзиминиум, а днешното название "Подгорица" за първи път е записано през 1426 г.