Разна, разнообразна

В Черна Гора, националната кухня е разнообразна, различна е на север, във вътрешността на страната и по Средиземноморието. Традиционното готвене е ispod- "на жарава", което се приготвя в глинен съд, наречен сак. Традиционните ястия по адриатическото крайбрежие на Черна гора имат италиански привкус, най-вече при хляба, начините на сушене на месото, супите и виното.