Стая, студио или апартамент?

Булшинството от местните и от чуждестранните студенти препочитат да наемат стаи в града. Цените, разбира се, зависят от типа жилище (стая/студио/апартамент) и от разстоянието до центъра. Движат се между 80 и 400 евро на месец. Често жилищата се наемат от няколко души с цел намаляване на разхода.