Пътят на контрабандата

В древността през Подгорица - Черна Гора е минавал пътят на търговията от Азия за Европа. Сега се твърди, че оттам минава пътят на контрабандата, а през последните няколко години и на крадени коли от Германия и Западна Европа.