Работно време на Петринска кула в Прага

Работно време на Петринска кула в Прага

Ноември – февруари: 10:00-18:00

Март и Октомври: 10:00-20:00

Април – септември: 10:00-22:00