Цени за посещение на Петринска кула в Прага

Цени за посещение на Петринска кула в Прага

180 CZK, намален: 90 CZK, за семейства: 420 CZK (към 01.08.2022г.)