Старите айвалъшки къщи

Старите айвалъшки къщи

Старите айвалъшки къщи - много от тях са красиви примери на неокласическата архитектура. Те са изкусно построени от дърво и камък. 
Времето
в
Айвалък

16 °C

Ясно

вятър 4 км/ч

2022-05-18 15 | 25 °C
2022-05-19 13 | 20 °C
2022-05-20 14 | 24 °C
2022-05-21 14 | 26 °C

Температура на водата

15 °C