разстояние от Анталия до Кемер, км

Разстоянието от летище Анталия до Кемер (45 км)
Времето
в
Анталия

27 °C

Ясно

вятър 4 км/ч

2022-08-21 27 | 31 °C
2022-08-22 26 | 31 °C
2022-08-23 25 | 30 °C
2022-08-24 23 | 30 °C

Температура на водата

18 °C