разстояние от Анталия до Кемер, км

Разстоянието от летище Анталия до Кемер (45 км)
Времето
в
Анталия

15 °C

Ясно

вятър 7 км/ч

2022-12-06 16 | 18 °C
2022-12-07 16 | 17 °C
2022-12-08 15 | 18 °C
2022-12-09 15 | 18 °C

Температура на водата

18 °C