разстояние от Анталия до Кемер, км

Разстоянието от летище Анталия до Кемер (45 км)
Времето
в
Анталия

34 °C

Ясно

вятър 15 км/ч

2024-06-23 26 | 35 °C
2024-06-24 25 | 33 °C
2024-06-25 25 | 33 °C
2024-06-26 28 | 35 °C

Температура на водата

18 °C