разстояние от Анталия до Кемер, км

Разстоянието от летище Анталия до Кемер (45 км)
Времето
в
Анталия

17 °C

Мъгливо, слаба видимост

вятър 7 км/ч

2023-12-04 14 | 19 °C
2023-12-05 13 | 20 °C
2023-12-06 12 | 15 °C
2023-12-07 12 | 16 °C

Температура на водата

18 °C