разстояние от Анталия до Кемер, км

Разстоянието от летище Анталия до Кемер (45 км)
Времето
в
Анталия

21 °C

Частична облачност

вятър 9 км/ч

2023-06-02 18 | 26 °C
2023-06-03 20 | 29 °C
2023-06-04 19 | 24 °C
2023-06-05 18 | 30 °C

Температура на водата

18 °C