Скийоринг или Скиджоринг

 Скийоринг или Скиджоринг

Скиджорингът (или още скийоринг) е въплъщение на това как човек и животно могат да си разменят ролите. Възниква преди стотици години, но не като спорт, а като средство за придвижване през зимата в района на Скандинавието. Днес участниците в скиджоринг се „впрягат“ в кучета, коне и дори коли, а в пет американски щата се провеждат големи състезания.