St.Cristoph - Австрия.

St.Cristoph - Австрия.

 Това е може би най-известното ски селище в Албергския регион. Тук през 1930 г известият Ханс Шнайдер изобретява Албергския метод за каране на ски и по-късно го пренася в Америка където обучава десетки американски ски учители. Регионът предлага много километри от взаимно свързани писти и превоз от и до тях.