—ки в »талианските ƒоломити

—ки в »талианските ƒоломити

¬същност тенденци€ във ‘ранци€, »тали€ и Ўвейцари€ е н€колко курорта да се обедин€ват и посетителите да могат да карат ски с една карта навс€къде. “ака например в италианските ƒоломити може да се възползвате от неверо€тните услови€, които предлагат 12-те курорта в местността на цената на една карта. ƒоломитите предлагат 1200 километра перфектно обработени писти, обслужвани от 450 лифта.