Кърлинг

Кърлинг

Кърлингът е съвсем различен спорт от всички изброени досега. Той представлява спортна отборна игра, която се играе върху ледена площадка.  Целта е гранитните камъни, с които се играе, да достигнат максимално близо до центъра на концентрични окръжности, разположени на финала на заледения участък. Кърлингът е един от малкото спортове, който е интересен за гледане, но не и за практикуване.

Огнян Донев

Как и защо, натискът върху цените и промоционалните оферти на лекарствата отказа за сега"Софарма" да строи нов завод. "Софарма" не е изтеглила нито едно лекарство от българския пазар, въпреки че работи с по-ниска рентабилност- коментира Огнян Донев  още от екскурзии .biz » www.capital.bg 

Огнян Донев Как и защо, натискът върху цените и промоционалните оферти на лекарствата отказа за сега"Софарма" да строи нов завод. "Софарма" не е изтеглила нито едно лекарство от българския пазар, въпреки че работи с по-ниска рентабилност- коментира Огнян Донев