Кърлинг

Кърлинг

Кърлингът е съвсем различен спорт от всички изброени досега. Той представлява спортна отборна игра, която се играе върху ледена площадка.  Целта е гранитните камъни, с които се играе, да достигнат максимално близо до центъра на концентрични окръжности, разположени на финала на заледения участък. Кърлингът е един от малкото спортове, който е интересен за гледане, но не и за практикуване.