»сторическите селца

»сторическите селца

‘ранци€ е пълна с истори€. “ук ще откриете красота и

истори€ почти навс€къде. »ма обаче места, в които истори€та е доста по-концентрирана. ≈кскурзи€ по долината на Ћоара ще ви разкрие много прекрасни замъци и старинни градове, които паз€т атмосферата на отминалите епохи. –азбира се провинци€та, с нейните гори, долини и планини, ще направи уикенда ви още по-при€тен.†
¬ремето
в
‘ранци€

6 ∞C

ясно

в€тър 9 км/ч

2023-02-09 -0 | 8 ∞C
2023-02-10 2 | 10 ∞C
2023-02-11 2 | 12 ∞C
2023-02-12 2 | 14 ∞C