»сторическите селца

»сторическите селца

‘ранци€ е пълна с истори€. “ук ще откриете красота и

истори€ почти навс€къде. »ма обаче места, в които истори€та е доста по-концентрирана. ≈кскурзи€ по долината на Ћоара ще ви разкрие много прекрасни замъци и старинни градове, които паз€т атмосферата на отминалите епохи. –азбира се провинци€та, с нейните гори, долини и планини, ще направи уикенда ви още по-при€тен.†
¬ремето
в
‘ранци€

25 ∞C

ясно

в€тър 19 км/ч

2023-06-05 12 | 25 ∞C
2023-06-06 12 | 27 ∞C
2023-06-07 13 | 28 ∞C
2023-06-08 14 | 28 ∞C