»сторическите селца

»сторическите селца

‘ранци€ е пълна с истори€. “ук ще откриете красота и

истори€ почти навс€къде. »ма обаче места, в които истори€та е доста по-концентрирана. ≈кскурзи€ по долината на Ћоара ще ви разкрие много прекрасни замъци и старинни градове, които паз€т атмосферата на отминалите епохи. –азбира се провинци€та, с нейните гори, долини и планини, ще направи уикенда ви още по-при€тен.†
¬ремето
в
‘ранци€

10 ∞C

ясно

в€тър 4 км/ч

2022-10-07 12 | 20 ∞C
2022-10-08 12 | 18 ∞C
2022-10-09 10 | 22 ∞C
2022-10-10 15 | 19 ∞C