»сторическите селца

»сторическите селца

‘ранци€ е пълна с истори€. “ук ще откриете красота и

истори€ почти навс€къде. »ма обаче места, в които истори€та е доста по-концентрирана. ≈кскурзи€ по долината на Ћоара ще ви разкрие много прекрасни замъци и старинни градове, които паз€т атмосферата на отминалите епохи. –азбира се провинци€та, с нейните гори, долини и планини, ще направи уикенда ви още по-при€тен.†
»збрани сайтове които

¬ремето
в
‘ранци€

8 ∞C

„астична облачност

в€тър 9 км/ч

2021-02-27 5 | 11 ∞C
2021-02-28 5 | 11 ∞C
2021-03-01 4 | 13 ∞C
2021-03-02 7 | 16 ∞C