»сторическите селца

»сторическите селца

‘ранци€ е пълна с истори€. “ук ще откриете красота и

истори€ почти навс€къде. »ма обаче места, в които истори€та е доста по-концентрирана. ≈кскурзи€ по долината на Ћоара ще ви разкрие много прекрасни замъци и старинни градове, които паз€т атмосферата на отминалите епохи. –азбира се провинци€та, с нейните гори, долини и планини, ще направи уикенда ви още по-при€тен.†
¬ремето
в
‘ранци€

8 ∞C

—лаб дъжд

в€тър 22 км/ч

2021-12-02 3 | 9 ∞C
2021-12-03 2 | 4 ∞C
2021-12-04 6 | 9 ∞C
2021-12-05 3 | 6 ∞C