Ако почивката ви...

Ако почивката ви...

Имате права, ако почивката ви бъде променена или отменена
След като почивката ви е резервирана, агенцията не може да прави значителни промени в договора - например промяна на хотела или на датите на пътуване, освен ако не се съгласите писмено. В противен случай, имате право на пълно възстановяване на  заплатената сума в рамките на 7 дни. Ако приемете оферта с по-ниска категория хотел, имате право на възстановяване на разликата в цената. Ако ви се предлага равностойна или по-добра замяна на почивката, имате право да приемете, без да доплащате. 

Цената на почивката ви не може да бъде увеличавана 20 дни преди началната дата на пътуването, с изключение на промяна на транспортните разходи, като например увеличение на цената на авиационно гориво, дизела, летищните и пристанищните такси. Ако по някаква ричина не можете да пътувате, в договора трябва ясно да се посочват условията за отказ и евентуалните такси, които трябва да платите, ако се откажете след определен период от време.