»мението ”инчестър

»мението ”инчестър

Ќамиращото се в —ан ’осе »мението ”инчестър,  алифорни€ имение оглав€ва тази своеобразна класаци€. Ћегендата за тази постройка е свързана със —ара ”инчестър, ко€то се е €в€вала наследница на известната оръжейна компани€, тъй като мъжът и внезапно починал. Ѕило и е предсказано, че ще бъде преследвана до кра€ на дните си от духовете на убитите с тази марка оръжие. «а да се смекчи прокл€тието т€ е тр€бвало да построй грамадната къща. ¬ крайна сметка е било съградено едно огромно имение, състо€що се от 160 стаи. —тълбищата в сграда са набро€вали 40. ÷€лата дейност по градежа продължила 38 години без да има почивен ден за работниците. ¬ днешно време имението се посещава от любопитни туристи, като не спират да вал€т разкази за затръшващи се от само себе си врати, мистериозни стъпки, идващи от таванските помещени€ и пламъци.