Станете доброволец

Станете доброволец

Хайде на почивка, но... Как такава почивка??? Доброволна почивка. Станете доброволец - Dobrovolec!!! За една доброволна почивка...Много доброволчески програми изискват да заплатите за тази почивка и за предоставената възможност за почивка и пътуване, но можете лесно да вземете нещата в свои ръце и да осъществите съвсем безплатно желаната почивка.

Добре помислете какво искате да постигнете чрез доброволен труд. Искате  да работите с млади хора, с животни, или пък да помагате в организацията на музикален фестивал? Програма - European Voluntary Service предлага хиляди възможности за доброволчески труд - Dobrovolec, на разменни начала. Една добровална - Dobrovolec почивка!!!