¬ажни€т »станбул

¬ажни€т

¬ажни€т »станбул. «а »станбул три империи са се борили за власт над него. »станбул е бил важен град за –имската, ¬изантийската и ќсманската импери€. ¬сички са искали да го владе€т и да доминират търговските потоци между —редиземно и „ерно море.†Istanbul-vajniq


¬ремето
в
»станбул

20 ∞C

ясно

в€тър 17 км/ч

2023-06-02 16 | 26 ∞C
2023-06-03 17 | 22 ∞C
2023-06-04 17 | 20 ∞C
2023-06-05 17 | 26 ∞C

“емпература на водата

12 ∞C