¬ажни€т »станбул

¬ажни€т

¬ажни€т »станбул. «а »станбул три империи са се борили за власт над него. »станбул е бил важен град за –имската, ¬изантийската и ќсманската импери€. ¬сички са искали да го владе€т и да доминират търговските потоци между —редиземно и „ерно море.†Istanbul-vajniq


¬ремето
в
»станбул

31 ∞C

ясно

в€тър 37 км/ч

2024-07-15 23 | 33 ∞C
2024-07-16 24 | 33 ∞C
2024-07-17 25 | 34 ∞C
2024-07-18 25 | 35 ∞C

“емпература на водата

13 ∞C