»станбул онлайн уеб камера

»станбул- онлайн уеб камера на моста над Ѕосфора. ¬ремето в »станбул.†

Istanbul


“емпературата в момента в »станбул e 20 ∞C

ћаксималната температура за ƒЌ≈— е 24 ∞C.
”тре в »станбул се очаква ћј —»ћјЋЌј температура от 22 ∞C —ледващите н€колко дни се очаква пром€на в температурите като след 5 дни се очаква минималните температури да достигнат 15 ∞C, а максималните 24 ∞C

—ила на в€търа 13 km/ч WSW

»станбул уеб, »станбул камера, »станбул онлайн, »станбул уеб камери, »станбул онлайн камери, »станбул уеб камери¬ремето
в
»станбул

20 ∞C

ясно

в€тър 13 км/ч

2022-05-22 16 | 22 ∞C
2022-05-23 16 | 22 ∞C
2022-05-24 15 | 23 ∞C
2022-05-25 15 | 24 ∞C

“емпература на водата

12 ∞C