»станбул онлайн уеб камера

»станбул- онлайн уеб камера на моста над Ѕосфора. ¬ремето в »станбул.†

Istanbul


“емпературата в момента в »станбул e 28 ∞C

ћаксималната температура за ƒЌ≈— е 28 ∞C.
”тре в »станбул се очаква ћј —»ћјЋЌј температура от 28 ∞C —ледващите н€колко дни се очаква пром€на в температурите като след 5 дни се очаква минималните температури да достигнат 21 ∞C, а максималните 28 ∞C

—ила на в€търа 35 km/ч NNE

»станбул уеб, »станбул камера, »станбул онлайн, »станбул уеб камери, »станбул онлайн камери, »станбул уеб камери¬ремето
в
»станбул

28 ∞C

ясно

в€тър 35 км/ч

2024-06-23 21 | 28 ∞C
2024-06-24 21 | 29 ∞C
2024-06-25 21 | 30 ∞C
2024-06-26 21 | 28 ∞C

“емпература на водата

13 ∞C