Зарядно

Зарядно

С технологии на почивка.

То се знае, без тях не може. Почивка, почивка, ама технологиите не са на почивка.