Бурса - Турция

Бурса

Турция - Бурса. Онези, които не са добре запознати с историята също знаят, че на територията на тогавашната Турция, както и на днешна Турция се е

намирала Османската империя - най-голямата цивилизация на Земята по време на разцвета си. Именно тези райони, които са разположени около днешния град Бурса - Турция, са мястото, на което империята се формира и започва да процъфтява.