»станбул - “урци€

»станбул

“урци€ - »станбул.†почивка в »станбул - “урци€.†Ќе цели€т град на »станбул - “урци€ е†обект на световното културно наследство на ёЌ≈— ќ, той е дом на†четири признати зони от организаци€та и това е напълно логично, имайки предвид, че »станбул - “урци€ н€кога е бил в много отношени€ центърът на цели€ св€т.†

≈дин от четирите обекти на ёЌ≈— ќ в »станбул - “урци€ е

јрхеологически€т парк, който е дом на много чудеса, като например ’иподрума на  онстантин.

¬торо м€сто е квартал Zeyrek »станбул - “урци€, в който се намира манастира ѕантократор.