Мостар - Босна и Херцеговина

Мостар - Босна и Херцеговина

Мостар - Босна и Херцеговина - Mostar-Bosna-Hercegovina, старият мост в Мостар - Босна и Херцеговина е един от многото (макар и реконструирани) остатъци от дългото османско управление на региона. Простира се

над река Неретва и е истинско архитектурно чудо, когато османците го построяват през 1558 г.  Мостар - Босна и Херцеговина - Mostar-Bosna-Hercegovina претърпява големи щети по време на войната в Босна от 1990-те години, но е възстановен и днес е една от основните културни забележителности на страната.