Плитвички езера - Хърватия

Плитвички езера - Хърватия

Гордостта на Хърватия. Плитвички езера - Хърватия - Plitvichki-ezera-Harvatiq са част от списъка на ЮНЕСКО за световно наследство, това е най-големият национален парк в страната. Състои се от:

поредица взаимосвързани езера, които преливат с каскади едно в друго, разделени само от естествени бентове. Краските на водата, които могат да бъдат поразително сини и зелени, постоянно се променят въз основа на съдържанието на водорасли и минерали, както и заради светлината.