»спани€ на Ќова √одина

12 зърна грозде за 12 сбъднати желани€ за Ќова √одина в »спани€! «а Ќова √одина ↆ»спани€ - †Ispaniq-za-Nova-Godinaq†по стар обичай на †слагат грозде на трапезата. ”удари ли 12 часа, всеки бърза да из€де 12 зърна от плода, като на вс€ко си намисл€ по едно желание за предсто€щата Ќова √одина.