На почивка във Виетнам

На почивка в Виетнам

Антъни Бурдейн казва за тази почивка, че отиването във Виентам е променило живота му.

Преживяването на  тази почивка във Виетнам - Vietnam той сравнявя като почивка на друга планета, която не е искал да напуска.