снимки от Венеция

Снимки от Венеция- площада Сан Марко, Лидо ди Венеция, островите Мурано и Бурано,


снимки от Венеция, снимки от Лидо ди Венеция, снимки Сан Марко, снимки Мурано, снимки Бурано, снимки острови ВенецияВремето
в
Италия

33 °C

Ясно

вятър 19 км/ч

2024-06-19 21 | 35 °C
2024-06-20 22 | 38 °C
2024-06-21 24 | 38 °C
2024-06-22 20 | 34 °C