¬ »спани€

¬ »спани€

«а Ќова √одина. Ќова година ↻спан舆-††V-Ispaniq,†се носи кошница с†шампанско†и нуга, ако отивате на гости на при€тели.

÷ентрални€ площад на всеки град има гол€ма елха, под ко€то всички се събират, за да €дат†грозде, и щом† часовникът започне да бие полунощ, всеки се опитва да из€де 12 зърна†грозде. “ова гарантира сбъдване на най-съкровенните†пожелани€.