Войводският дворец Букурещ

Войводският дворец

Войводският дворец Букурещ – един от най-старите паметници от времето на феодализма, запазен в оригиналния си вид. 

Voivodskiat-dvorec