Светлината в самолета

Затъмнената светлина в самолета е подготовка към евакуация.

Има добра причина за всичко, което изискват от вас капитанът и екипажа. Ако ви помолят да вдигнете щорите, това е защото стюардесите искат да имат видимост в случай на спешност, за да преценят коя страна е подходяща за евакуация.

Когато самолета се приземява през нощта се включва бледо осветление, което също да подготви пътниците към евентуална евакуация.

Очите ви свикват с тъмнината, за да виждате по-добре извън самолета.