Крадат спасителни жилетки

Хората крадат спасителни жилетки

Понякога пътниците крадат спасителни жилетки, разположени срещу или под седалките. Те взимат жилетките в качеството си на сувенир, макар това да се явява сериозно нарушение.

През деня наличността на спасителни жилетки не се проверява преди всеки полет. Затова преди полета е необходимо да проверяваме самостоятелно, дали имаме спасителни жилетки и в случай на липса на такива да съобщим за това на стюардесата.