Водата в самолета

Не трябва дори да се докосвате до водата в самолета

Никога не пийте вода в самолета, ако тя не е от бутилка. По-добре даже не я пипайте. Почистването на тоалетната и пълненето на бутилките с чиста вода практически е едно до друго, а понякога и двете дейности се извършват от един служител. Кафето и чаят в самолетите също се прави от тази вода и лично аз не бих ги докоснал…

Процеса на попълване на водните запаси може да се различава в авиокомпаниите, но едно изследване проведено от Wall Street Journal ни кара да сме бдителни.

През 2002 година били взети образци на вода в 14 различни полета и се оказало, че нивото на бактерии в десетки, а понякога и в стотици пъти превишава установената норма.