Безопасно място в самолета

Няма най-безопасно място в самолета…

….споделя специалиста по безопасност на авиацията и пенсиониран авио капитан Джон Нанс. При едни инциденти, всички стоящи най-отзад са мъртви, в следващи тези стоящи отпред.

превоз на неопасни течни товари от място до място в страната и чужбина  още от екскурзии .biz » www.olympiatrans.com превоз на неопасни течни товари