Безопасно място в самолета

Няма най-безопасно място в самолета…

….споделя специалиста по безопасност на авиацията и пенсиониран авио капитан Джон Нанс. При едни инциденти, всички стоящи най-отзад са мъртви, в следващи тези стоящи отпред.