За пътуващи към България пътници от държави извън ЕС, има ли извънредни COVID мерки?

За влизане на територията на България, изискванията зависят от цвета, или по-просто казано от степента на COVID заплахата определен за отправната държава, съгласно националната класификация на Република България.

От децата до 12-годишна възраст не се изисква да предоставят документи, свързани с COVID-19, независимо от тяхната държава на заминаване.

Пътниците от зелени и оранжеви държави могат да влизат в България само ако представят „Сертификат на ЕС за цифров COVID“ (EUDCC) или равностойни документи, съдържащи едно от следните:

 • Доказателство за пълна ваксинация, валидна от 14 дни след последната предвидена доза. Приема се и комбинацията от една доза Vaxzevria (AstraZeneca) с една доза Comirnaty (Pfizer-BioNTech). Документът трябва да съдържа: имената и датата на раждане на притежателя, датите, търговското наименование и партидния номер на съответните дози от ваксината, името на производителя/притежателя на разрешението за търговия, държавата, в която е била приложена.
 • Доказателство за възстановяване от COVID-19. Валидност: между 11 и 180 дни след положителния резултат от тест за COVID-19). Документът трябва да съдържа името на титуляря, данни за контакт с медицинското заведение, което е извършило прегледа, датата на теста и положителния резултат.
 • Отрицателен резултат от тест за COVID-19 преди заминаването.
  Приети тестове: молекулни (PCR) тестове, валидни 72 часа, и бързи тестове за антигени, валидни 48 часа.

 

Категориите за пътуващите, които могат да влизат в България от червени страни са:

 • Български граждани и членове на техните семейства, както и дългосрочно или продължително пребиваващи в България
 • Граждани на ЕС и на асоциираните към Шенген държави (Исландия, Лихтенщайн, Норвегия, Швейцария), на Обединеното кралство, на Северна Македония, на Сърбия, на Израел и на Турция, и членовете на техните семейства, пътуващи от тези държави
 • Медицински, социални и хуманитарни работници, държавни служители и дипломати, сезонни селскостопански работници и работници в областта на туризма
 • Чуждестранни студенти, притежаващи виза за дългосрочно пребиваване тип „D“ с учебна цел
 • Лица, получили одобрение от министъра на здравеопазването или от заместник-министъра.

Пътниците, на които е разрешено да влязат в България от червени държави, трябва да представят един от следните документи:

 • Доказателство за пълна ваксинация
 • Доказателство за възстановяване

Освен това пътниците от червените държави трябва да имат отрицателен резултат от молекулен тест (PCR), извършен в рамките на 72 часа преди пътуването.

Не се разрешава влизане в България от червени държави без необходимите документи с изключение на: Българските граждани, постоянно пребиваващите, дългосрочно пребиваващите и членовете на техните семейства, които не притежават всички необходими документи, могат да влязат в страната. Въпреки това, те трябва да поставят под карантина 10 дни.

Следните категории пътници могат да съкратят карантината, ако извършат отрицателен молекулярен (PCR) тест или бърз тест за антигени 72 часа след влизането им в България. Карантината приключва, след като отрицателният резултат от теста бъде регистриран в Националната информационна система за борба с COVID-19:

 • Пътници от зелени и оранжеви страни, които не притежават необходимите документи
 • От червени държави: Български граждани, постоянно пребиваващи, дългосрочно пребиваващи и постоянно пребиваващи лица и членове на техните семейства, включително деца на възраст между 12 и 18 години, които притежават само един от изискваните документи.Времето
в
България

1 °C

Ниска слоеста облачност

вятър 4 км/ч

2023-12-10 -1 | 6 °C
2023-12-11 -0 | 7 °C
2023-12-12 0 | 8 °C
2023-12-13 2 | 10 °C