За такситата в Китай

За такситата в Китай

Такситата в Китай са доста по-евтини отколкото при нас и за чужденците често се превръщат в основен начин на придвижване. Колите изглеждат по един и същи начин и лесно се разпознават. Шофьорите често спят в колата, особено ако

действието се развива през нощта. Не се притеснявайте да почукате по стъклото и да ги събудите. Ако не им се занимава с вас, просто ще направят жест да ги оставите на мира (често ми се е случвало). След като сте намерили такси, преди да влезете е хубаво да попитате дали ще ви закарат до мястото, където отивате (ако не говорите никакъв китайски, добре е да имате адреса, написан на хартия, за да им го покажете). Приемаме, че сте вече в таксито, шофьорът би трябвало да пусне брояча, при което се включва автоматично глас, който ви казва „добре дошли и приятно пътуване”. Броячът ще отчете началната такса, която в зависимост от града варира. След като изминете разстояние, отговарящо на тази сума, броячът продължава да начислява сума спрямо пробега. В случай, че шофьорът не пусне брояча в самото начало, трябва да му кажете, че искате да ви издаде касова бележка (发票可以吗?[фа пиао къ има]).