Важни фрази на китайски

Важни фрази на китайски

Ако искате да ги запаметите да ги копирате в Google Translate и да изберете опцията за произношение. Към транскрипцията, която пиша на български, трябва да се добави и характерната интонация, която трябва да чуете. В противен случай е възможно да не ви разберат или да се получи двусмислица.

 • 你好![нихао] – Здравей! / Здравейте!
 • 再见![дзай дзиен] – Довиждане!
 • 晚安。[уан ан] – Лека нощ!
 • 谢谢![сиесие] – Благодаря!
 • 对不起![дуей буци] – Извинете!
 • 不客气.[бу къци] – Моля / няма за какво.
 • 请过以下![цингуо ися] – Моля, направете път.
 • 请问以下… [цин уън ися] – Може ли да попитам…
 • …再哪儿?[дзай нар] – Къде е …?
 • 饭店再哪儿?[фандиен дзаи нар] – Къде е ресторантът? / Къде има ресторант (наблизо)?
 • 我要吃饭。[уо яо чъфан] – Искам да ям.
 • 我要喝水。[уо яо хъшуей] – Искам да пия вода.
 • 我要打的。[уо яо дади] – Искам да взема такси.
 • 多少钱?[дуошао циен] – Колко струва?