Побитите камъни

Девня

Природен феномен, състоящ се от множество различни по големина каменни колони.
Времето
в
България

19 °C

Ясно

вятър 15 км/ч

2022-08-21 15 | 28 °C
2022-08-22 14 | 26 °C
2022-08-23 14 | 25 °C
2022-08-24 14 | 29 °C