»стори€ на ’исар

»стори€ на ’исар

Ќаричана ƒиоклецианопол, ¬етус југуста јри€, “ермейтисина, “оплица - ’исар има богата хил€долетна истори€. Ѕлагопри€тни€т климат и минералните води са привлекли хората по тези места от най-дълбока древност. “ук в ’исар е съществувало праисторическо селище още преди V-IV хил. пр. ’р. ѕо-късното тракийско селище около минералните извори е влизало в пределите на ќдриското царство. ќколо минералните извори били изградени лечебно-религиозни светилища (нимфеуми). ќт този период датират големите тракийски култови съоръжени€ край —таросел.

—лед завлад€ването на провинци€ “раки€ от римл€ните през 46 г. около минералните извори възниква гол€м римски град. ѕрез 293 г. император ƒиоклециан му дава статут на град и оттогава започва неговото укреп€ване с масивни крепостни стени и изпълнението на нови градоустройствени решени€. ѕо сво€та запазеност и оригиналност укрепителната система и архитектурата на римски€ град ƒиоклецианопол се нарежда сред първите места в ≈вропа. Ќа много места крепостната стена достига височина до 11 m, а южната крепостна порта се извис€ва на 13 m.  репостта е имала 44 кули.

¬ антични€ град се е влизало през 4 големи порти. √радската архитектура е съсредоточена в централни€ градски парк до извор ћомина сълза. “ук се е намирала най-представителната обществена сграда (резиденци€). “€ представл€ва гол€ма двуетажна постройка, чиито помещени€ завършват с внушителна сводова конструкци€. ¬ непосредствена близост до не€ е разположен бански комплекс, който обхваща площ от около 2000 m². “ермите на ƒиоклецианопол са едни от малкото запазени римски терми на Ѕалкански€ полуостров, в които са били извършвани процедури и лечение с минерална вода. —ъхранени почти до покрив, те впечатл€ват със сво€та оригиналност. ќт вътрешната страна помещени€та са били облицовани с б€л мрамор. «а отопление е била използвана минералната вода.

 омплексът от представителните сгради в парк ћомина сълза включва и амфитеатъра. “ой е бил едно от най-посещаваните и любими места на хората в онази епоха, дошли в ƒиоклецианопол на отдих и развлечение. јмфитеатърът е от типа на циркусите, в които са се провеждали спортни състезани€ и борби с животни. ѕостроен е през първата половина на IV в. и е спазвал каноните на новата христи€нска идеологи€ да не се пролива кръв. ќтлично запазена е арената и обслужващите амфитеатъра помещени€. ѕрез 306 г. била построена банската сграда при извор ћомина бан€, където и сега е запазен керамичен надпис, дълъг 16 m, с имената на римските съимператори ћаксимиан √алерий и Ћициний-баща.

 

—лед въвеждането на христи€нството като официална религи€ в –имската импери€ през първите десетилети€ на IV в., ƒиоклецианопол се превръща във важен христи€нски център – седалище на епископ. ќткритите в града 10 раннохристи€нски базилики от периода IV-VI в. отраз€ват особеностите в развитието на раннохристи€нската архитектура. “ова може да се види и днес в добре запазените и експонирани храмове. »нтерес представл€ва единствената открита досега двукорабна базилика, ко€то е построена през средата на V в. върху част от казармени€ комплекс на антични€ град. ¬ историческите извори се съобщава, че по това време градът се е нареждал на трето м€сто по големина сред градовете в провинци€ “раки€, след ‘илипопол (ѕловдив) и Ѕерое (—тара «агора).

¬ъзстановеното през втората половина на XVII в. върху развалините на античните и средновековни сгради малко селище било наречено ’исар. Ќа турски и арабски език „хисар“ означава „крепост“, но първоизточник е „Caesarea“, „царски град“, име, което може да се е използвало през вековете като отправка за миналата му царска слава.

Ќекрополите на ƒиоклецианопол са разположени извън рамките на крепостните стени. Ќа около 300 m южно от укрепени€ град се намира римската гробница. “€ е запазена в оригинал и е достъпна за посещени€. ’арактерна е с дълги€ си коридор, гробна камера и пъстроцветна подова мозайка. ¬сички паметници на културата в ’исар€ са експонирани в подход€ща паркова среда и са достъпни за посещение от гостите на града.
¬ремето
в
’исар

17 ∞C

Ќиска слоеста облачност

в€тър 4 км/ч

2024-05-29 6 | 21 ∞C
2024-05-30 7 | 18 ∞C
2024-05-31 10 | 23 ∞C
2024-06-01 12 | 25 ∞C