Национален парк Серенгети Танзания

Националният парк Серенгети Танзания е най-големият природен резерват в Африка, обитаван от повече от един милион едри бозайници.
Времето
в
Танзания

21 °C

Частична облачност

вятър 20 км/ч

2024-07-17 14 | 29 °C
2024-07-18 15 | 28 °C
2024-07-19 15 | 28 °C
2024-07-20 14 | 30 °C

Температура на водата

28 °C