Национален парк Серенгети Танзания

Националният парк Серенгети Танзания е най-големият природен резерват в Африка, обитаван от повече от един милион едри бозайници.
Времето
в
Танзания

20 °C

Ясно

вятър 7 км/ч

2023-11-30 20 | 30 °C
2023-12-01 22 | 32 °C
2023-12-02 19 | 26 °C
2023-12-03 17 | 20 °C

Температура на водата

28 °C