Местоположението на Танзания

Република Танзания се намира близо до екватора, което предполага приятно време през цялата година. Добре е туристите да се снабдяват със светли дрехи, да носят шапки, да пият много вода и да използват слънцезащитни продукти.
Времето
в
Танзания

23 °C

Ясно

вятър 11 км/ч

2024-07-24 14 | 29 °C
2024-07-25 14 | 31 °C
2024-07-26 15 | 30 °C
2024-07-27 16 | 29 °C

Температура на водата

28 °C