Гранд каньон

Гранд каньон

Един от 11-те най-застрашени исторически обекта в САЩ през 2015 г., това американско природно чудо е заплашено от последиците от минното дело и туристическия трафик.